Varför ska man dränera?

Alla fastigheter behöver dränering för att skydda både byggnaden och den omgivande marken från översvämning och vattenskador. Dräneringssystemet är avgörande för att leda bort överflödigt vatten så det inte tränger sig in i fastighetens grund – vilket i sin tur alltså förebygger fuktproblem som kan leda till mögel, rötskador och andra strukturella problem i fastigheten.

Genom att förstå varför dränering är nödvändig kan fastighetsägare ta informerade beslut om underhåll och förbättringar som kan spara tid och pengar i det långa loppet.

Om du behöver fixa med dränering på din fastighet bör du alltid kontakta ett företag med kunskap och erfarenhet inom området. Det finns många företag som sysslar med detta och det är därmed inga problem att hitta aktörer att kontakta. Om du bor i Piteå kan du exempelvis googla på ”dränering i Piteå” för att hitta aktörer där, men samma princip gäller oavsett var i landet du bor.

Vad händer om man inte dränerar?

Om man struntar i att dränera sin fastighet kan konsekvenserna bli allvarliga och leda till en rad olika problem. En bristfällig eller helt saknad av dränering kan resultera i översvämningar och vattenskador, både i och runt fastigheten. Detta skapar i sin tur en gynnsam miljö för fuktproblem som mögel och röta – som man såklart vill undvika så gott det bara går.

Över tid kan dessa förhållanden påverka byggnadens strukturella integritet och leda till kostsamma reparationer eller i värsta fall en fullständig sanering av fastigheten. Utöver de ekonomiska aspekterna kan fukt- och mögelproblem även påverka inomhusklimatet och hälsan för de som bor i huset.

För att undvika dessa problem är det viktigt att ta dränering på allvar och att följa rekommendationer och riktlinjer för underhåll och inspektion. En välplanerad och genomförd dränering är en investering i fastighetens långsiktiga välmående och värde.

Hur ofta ska man dränera huset?

Det är svårt att ge ett enda svar på hur ofta man bör dränera huset eftersom det kan variera mycket från fastighet till fastighet. Vissa kan hålla i upp till 60 år, medan andra kan behöva göras om redan efter 10 år om man har otur. Faktorer som markens beskaffenhet, klimat och kvaliteten på det ursprungliga dräneringsarbetet spelar alla en roll i detta.

I regel är det dock bra att sikta på att dränera huset var 30:e år. Detta är en generell rekommendation som kan hjälpa fastighetsägare att planera underhåll och budgetera för denna typ av arbete. Det är också klokt att regelbundet inspektera dräneringssystemet för att upptäcka eventuella problem i god tid.

Omfattande markarbete krävs

För de allra flesta fastighetsägare är dränering en komplex process som kräver omfattande markarbete. Detta inkluderar allt från grävning och schaktning till installation av dräneringsrör och eventuellt andra komponenter som till exempel dräneringsbrunnar. Vi rekommenderar som sagt att man alltid kontaktar ett företag med rätt kunskap om man behöver få något gjort inom mark och anläggning för att hantera och ansvara för arbetet.

Detta säkerställer att dräneringen utförs på ett korrekt och effektivt sätt, samtidigt som det minimerar risken för framtida problem. Specialiserade företag har den expertis och utrustning som krävs för att projektet ska slutföras med hög kvalitet – vilket i längden kan spara både tid och pengar.

Lämna en kommentar