Kontokredit & online lån – likheter & skillnader

Kreditkort och lån kan ses som två sidor av samma mynt. Grundkonceptet med bägge två är nämligen att skapa mer utrymme i budgeten och erbjuda ekonomiskt stöd. Det uppstår tillfällen och kanske till och med perioder med mer osäker privatekonomi.

Det är inte alltid lätt att upprätthålla balansen på bankkontot varje månader, i både ur och skur. Oförutsägbara kostnader och extra utgifter kan komma flygande från alla håll och kanter. Dessutom verkar de ha en förkärlek att komma i samlad trupp.

Dessutom är det så att det är inte alltid att buffert och sparande kan stå pall, utan ibland kan man behöver lite uppbackning från annat håll. Här kan både online finansiering och kontokredit fylla en funktion. Men vad ska man välja? 

Likheter mellan lån och kontokredit 

Det finns som sagt en rad likheter mellan lån och kontokredit. En översikt med dessa kommer här: 

  • En hjälpande hand: som redan nämnt, fungerar lån och kontokredit som extra ekonomisk stöttning i situationer när man som mest behöver det.
  • Varierande belopp: det finns många olika lånebelopp och kreditbelopp man kan ansöka om. Därmed ökar chansen att få tag på alternativet som bäst uppfyller de personliga behoven.
  • Ansökningsprocessen: man kan ansöka om både online finansiering och kontokredit snabbt och enkelt online.
  • Ansökningskrav: både lån- och kreditgivare har specifika krav man som låntagare ska uppfylla för att få ansökan godkänd.
  • Återbetalning: det är viktigt att komma ihåg att både ett lånebelopp och ett kreditbelopp ska återbetalas. Ränta är en del av båda alternativen och inget man kan undgå. 

Skillnader mellan lån och kontokredit 

Det finns alltså likheter gällande grundkonceptet när det kommer till lån och kontokredit. Men även om en kontokredit till viss del kan anses vara ett lån så finns det såklart skillnader. Här kommer några av de viktiga skillnaderna: 

  • Lånet – en engångsföreteelse: man ansöker om ett lån en gång, när man är i behov av det. Det sker då en engångsutbetalning och sedan ska en efterföljande återbetalning ske.
  • Kontokrediten – ett ekonomiskt säkerhetsnät: kontokredit är en kredit med en maxgräns man ansöker om en gång men som man sedan har tillgänglig som en slags extra buffert. Man behöver alltså inte ansöka om ett lån utan man kan använda pengarna direkt (inom maxgränsen).
  • Räntan: räntan varierar mellan lån och kredit likväl som att den varierar internt mellan olika lån- och kreditgivare. Generellt har kontokredit en lägre ränta. En viktig skillnad är att för kontokrediten betalar man enbart ränta på det reella beloppet man spenderar, medan för lånet betalar man ränta på hela lånebeloppet man fick utbetalt. 

Vilket alternativ ska man välja? 

Det finns både för- och nackdelar med både lån och kontokredit. Det är alltså upp till en själv vad man tycker passar bäst in i den egna privatekonomin. Med en kontokredit har man alltid en kredit kopplad till sitt konto, vilket är flexibelt. Det man ska komma ihåg är dock att benägenheten att utnyttja en kontokredit kan vara större en ett lån eftersom ett lån kräver en ny låneprocess. 

Oavsett vilket alternativ man går med är det viktigt att jämföra sina valmöjligheter. Om man vill jämföra online lån och kontokrediter snabbt och smidigt kan man med fördel använda sig av den kostnadsfria jämförelsetjänsten Moneezy. Vi rekommenderar alltid att man kollar runt noga efter vilka banker och långivare som finns tillgängliga för att få bästa den bästa räntan och förmånligast lånevillkor.

Lämna en kommentar