FA-loggan  
Tidskriften Arkiv
 
  
 
 
 
 

 
 
Tidskriften Arkiv

Tidningen ArkivTidskriften Arkiv är en medlemsförmån. Bakom tidskriften står flera föreningar som verkar inom området dokumenthantering, både inom företagssfären och i offentlig förvaltning (Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Näringslivets Arkivråd (NLA), Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI), Föreningen för arkivverksamma i landsting och kommun (FALK) och Näringslivsarkivens Förening (NAF). Tidskriften innehåller artiklar, litteraturöversikter, internationella utblickar och ger information från enskilda, statliga och kommunala arkiv samt folkrörelsearkiv.

Tidskriften Arkivs hemsida: www.temaarkiv.se

Chefredaktör: Mats Jansson (Birdh) mats@birdh.se, 08-650 14 00

Ordförande Torgny Larssons artiklar ur tidskriften »Arkiv«
Arkiv – en utbildningsfråga (ur »Arkiv« 4/2011)
Arkiven finns dom? (ur »Arkiv« 1/2012)
AVEC 2013 Västerås (ur »Arkiv« 1/2013)
Vad är arkivpolitik? (ur »Arkiv« 2/2014)
Arkivdemokrati (ur »Arkiv« 3/2015)