FA-loggan  
Torgny Larssons ledare  
  Hem ::
   
 

Arkiv – en utbildningsfråga

Behövs verkligen arkiven då allt finns på nätet.
Nu börjar vi skönja en kritisk motkraft till detta. Allt finns ju inte. Dessutom kan man inte fullt ut lita på det vi kan klicka fram.

Samtidigt är det viktigt att motverka missbruk och förvanskning av vår historia. Detta uppmärksammades särskilt på FAs stämma i våras.

Ett ökat intresse av historia kan bli arkivens gyllene tillfälle att ta ordentlig plats. I arkiven samlingar finns allt från enskilda personers, företags, släkters och organisationer verksamhet samlad. Man kan säga att det är allas vårt minne.

Sök dina rötter i individualismens spår visa hur nödvändigt det är att ha ordnade och tillgängliga arkiv. Sökandet ger ofta både den enskilde och andra betraktare goda historielektioner. Detta vore inte möjligt utan goda ledsagare såsom välutbildade och engagerade arkivarier.

När nu också tydliga signaler kommer från skolans värld kan vi bli allt mer hoppfulla. En ny historieundervisning är på gång både på grundskolan och på gymnasiet. Ett nödvändigt och samhällsnyttigt samarbete mellan skola och arkiven kan vi se framför oss.

När det gäller källanvändning  skrivs mycket om vikten att använda källmaterial från arkiven.
Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt material sker genom arkiv. Undersökningar ska utgå från en formulerad historisk frågeställning. I metodanvisningar skrivs mycket om vikten av autentiskt källmaterial.

Vi har en ovanligt gynnsam situation i Sverige välordnade arkiv inte minst inom den enskilda sektorn. Nu när historieämnets ställning stärks i skolan och kursplanerna betonar vikten av att också möta den äkta varan, originalhandlingarna i arkiven, kommer vi att få nya arkivanvändare.

Är vi på tå nu och kreativa har vi mycket att bidra med när det gäller historieundervisningen framöver.
Ni som vill läsa mer om detta så är det Lgr 11 och Gy 11 som gäller.
Historielärarna kommer att se arkiven som en aldrig sinande källa att ösa ur. Eleverna kommer att tycka att det är häftigt att se på, hålla i och lukta på dokument som deras förfäder i släktled efter släktled arbetat med för att bygga det här samhället.

Så fogar vi samman den egna individualismen, det ökande historieintresset och vårt demokratiska uppdrag.

Det är en utmaning som heter duga i folkbildningens tjänst.

Torgny Larsson
FAs ordförande

(ur »Arkiv« 4/2011)