FA-loggan  
Torgny Larssons ledare  
  Hem ::
   
 

AVEC 2013 Västerås

När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna för AVEC 14 – 16 maj i Västerås.
Vi samlas för att förkovra oss debattera och framtidsspana för hela arkivsveriges räkning.
Alla är där eller borde vara där. Dagarna kommer att ge avtryck på hur utvecklingen kommer att se ut för våra hjärtefrågor.

Samverkan är nyckelord då vi arkivföreningar tillsammans med Riksarkivet formar innehållet i dagarna. Det ska bli nyttigt och intressant för alla. Förhoppningen är att ge en helhetsbild över vad som är aktuellt och tydliggöra vägval framöver.
Seminarierna kommer både ha djup och bredd. Viktiga baskunskaper förmedlas parallellt med visioner om framtiden, ibland fantasieggande.
Professionen, användare i vid mening samt beslutsfattare söker sig fram mellan de olika mötesplatserna som vi erbjuder.
De flesta företagen på marknaden kommer också att visa upp sig som utställare. Det kommer att vara ett rikt smörgåsbord som blir presenterat.
Vill du veta mer så besök vår hemsida för att inspireras.

Nordens riksarkivarier möts under dagarna. Vad kan vi lära oss av våra grannar? Vad har Finland gjort? Organisationen i Danmark och den norska modellen ger upphov till både frågor och svar som kan omvandlas i det praktiska arbetet framöver.

Samtliga arkivföreningar har årsmöten samt tidskriften ARKIV. Där kommer frågor om ytterligare samverkan att aktualiseras. Allt från samgående som gemensamma konferenser och andra aktiviteter. När det gäller tidskriften borde den få en bättre spridning och därmed läst av allt fler arkivintresserade.

Efter ytterligare ett år med regionala kulturplaner kan vi summera hur arkiven står sig i den svåra kulturpolitiska prioriteringen. En sak som är säker är att det är mycket olika. Intressant är också är att ta del av hur balansen ser ut mellan offentlig finansiering och egna intäkter.
Gissa om detta blir intensivt debatterat under dagarna!

Unika historiska handlingar som måste ses och tas på finns hos arkiven på olika sätt. Digitaliseringen och den elektroniska färskvaran behöver också bedömas hur vi ska ta hand om detta. Finns det någon samlad strategi för detta kan vi fråga oss,eller gör var en det på sitt sätt.

Det nya samrådet med Riksarkivet kan vi se konturerna av då vi möts i Västerås.

Hoppas vi ses i Västerås i mitten av maj. En inspirerande framtidsinvestering kan vi lova dig

Torgny Larsson
FAs ordförande och organisationskommittén för AVEC 2013

(ur »Arkiv« 1/2013)