FA-loggan  
Styrelsen
 
  
 
 
 
 

 
 

FA-styrelsen i augusti 2016
Stående fr.v. Gustaf Holmlund, Mikael Eivergård, Eva Berntsson Melin, Maths Isacson, Yvonne Bergman, Jonas Anderson, Anna Ketola, Peter Olausson. Sittande: Torgny Larsson. Foto: Liz Gunnarsson.

Styrelsen

ordförande
Torgny Larsson
Björkmansgatan 6
702 86 Örebro
tel 070-546 54 05
torgny.larsson[at]orebro.se

vice ordförande
Anna Ketola
Skånes Arkivförbund
Porfyrvägen 19
224 78 Lund
tel 046-19 59 62
anna.ketola[at]skanearkiv.se

sekreterare
Eva Berntsson Melin
Hummels väg 3
432 51 Varberg
tel 0340-135 93, 0730-539 224
eva.berntsson.melin[at]seaside.se

kassör
Yvonne Bergman
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro
tel 019-611 29 00
yvonne.bergman[at]arkivcentrum.se

Övriga ledamöter

Jonas Anderson, Göteborg

Mikael Eivergård, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Gustaf Holmlund, Handelsanställdas förbund

Maths Isacson, Uppsala Universitet

Maria Larsson Östergren, Landsarkivet i Visby

Peter Olausson, Karlstads universitet

Nina Sjöberg, Landsarkivet i Uppsala

Karin Englund, Stockholm (adjungerad)