FA-loggan  
Om FA
 
  
 
 
 
 

 
 
Om FA

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) är en intresseorganisation som verkar för enskilda arkivinstitutioner samt riksorganisationer av folkrörelsekaraktär. FA bildades 1968. Verksamheten är rikstäckande och drivs i form av en ideell förening med en vald styrelse  som representerar både arkiv och organisationer. En aktuell medlemsförteckning finns som pdf-fil.

FA:s huvuduppgift är att genom ett brett kursutbud och kontaktskapande aktiviteter ge medlemsorganisationerna tillgång till kvalitativ information inom verksamhetsområdet samt kompetenshöjande insatser som ger ett mervärde för det dagliga arbetet.

FA är också remissorgan när det gäller frågor inom den enskilda arkivsektorn.

FA har regelbundna kontakter och utbyte med liknande organisationer i våra nordiska grannländer.

Folkrörelsernas Arkivförbunds nuvarande stadgar antogs vid årsmötet 2009 och finns att hämta som pdf-fil.

SOM MEDLEM FÅR DU...

Erbjudande om konferenser och utbildningar som hålls i FA:s regi.

Tidskriften ARKIV, där du har möjlighet att följa vad som händer på arkivområdet.

Erbjudande om intressanta studiebesök hos arkiv och organisationer inom vårt intresseområde.

Tillgång till FA:s samlade kompetens genom våra arbetsgrupper.

BLI MEDLEM
Aktuella årsavgifter är följande:

Riksorganisationer                                1 200 kr.
Regionala organisationer och arkiv           800 kr.
Lokala organisationer och arkiv                300 kr.

För mer information eller ansökan vänligen kontakta vårt kansli info@faf.nu.