FA-loggan  
Madli Kurdves Minnesfond
 
  
 
 
 
 

 
 
Madli Kurdves Minnesfond

Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete

Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt samarbete instiftades 1995 till minne av ordföranden i Folkrörelsernas Arkivförbund Madli Kurdve, som omkom i Estoniakatastrofen 1994. Fonden syftar till utökade och fördjupade kontakter på arkivområdet mellan länderna i Norden och Balticum.

Stipendier ur fonden kan enligt stadgarna sökas av institutioner, föreningar, organisationer/företag med arkivfunktion och enskilda personer med anknytning till arkivområdet, såväl offentlig som enskild sektor, inom Nordens och Balticums olika länder.

Ansökningar skickas till: Madli Kurdves Minnesfond, c/o ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, 702 10 ÖREBRO.
Fondens plusgirokonto: 407 89 67-9

Frågor besvaras av sammankallande i fonden: Per Lundin, Blekingearkivet, tel 0457-813 87 eller e-post per.lundin[at]blekingearkivet.se.