FA-loggan  
Kurser
 
  
 
 
 
 

 
 
Kurser

Kriterier för sökande
av kurs– och konferensbidrag

– Bidraget beviljas endast till FA:s medlemsarkiv och medlemsorganisationer

– Bidragen kan endast användas till deltagande i FA:s egna kurser och konferenser

– Med ansökan ska en aktuell budget för kursen/konferensen samt senaste bokslut bifogas samt en motivering varför bidrag söks

– Sökanden ska stå för en viss andel av kostnaden

– Ansökan ska vara kansliet tillhanda i god tid före kursen eller konferensens början

Ansökan skickas till Folkrörelsernas Arkivförbund, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro eller yvonne.bergman@arkivcentrum.se

Eventuella frågor besvaras av kansliet 019-611 29 00

Välkommen med er ansökan!