FA-loggan  
Kontakt
 
  
 
 
 
 

 
 
Kontakt

Folkrörelsernas Arkivförbund
c/o ArkivCentrum
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
Tel. 019-611 29 00
E-post info@faf.nu
Organisationsnummer 802 400-8529
Plusgironummer 70 07 74-3

Karta

Webbansvarig: Håkan Henriksson