FA-loggan  
bildad 1968
 
  
 
 
 
 

 
 

Enskilda arkiv

Årsstämma i Stockholm den 23–24 maj 2018
FA:s årsstämma och en med NAF gemensam konferens hölls på Riksarkivet i Stockholm den 23–24 maj 2018. Samtidigt firades FA:s 50-årsjubileum. Programmet finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

Under konferensen presenterades FA:s efterlängtade nya handbok »Enskilda arkiv«. Boken ges ut tillsammans med Studentlitteratur och beräknas komma från tryckeriet i vecka 25. Det går dock att förhandsbeställa boken på Studentlitteraturs webbplats redan nu, och då även till ett rabatterat pris.
Adressen är: https://www.studentlitteratur.se/kampanj/arkiv

50-årsfest

Magic II

På kvällen firades FA:s 50-årsjubileum med en middag på Långholmen där bandet Magic II (där FA:s styrelsemedlem Maths Isacson spelar bas!) avslutade med att spela välkända låtar från 1960-talet.

SAF bildas

Både FA och NAF beslutade på sina årsstämmor att man skulle bilda den nya föreningen Svenska Arkivförbundet och så skedde också klockan 17:00 den 23 maj 2018. Syftet med den nya föreningen är att den ska fungera som en stark gemensam intresseorganisation för den samlade enskilda sektorns arkiv. Både FA och NAF kvarstår i sin tidigare form och med sedvanlig verksamhet året ut.

En interimsstyrelse för det nya Arkivförbundet valdes och som består av styrelsemedlemmar i FA och NAF: Yvonne Bergman (sammankallande), Petter Falk, Anna Ketola, Torgny Larsson och Christina Sirtoft Breitholtz. Vid årsskiftet 2018/19 är det tänkt att FA:s och NAF:s verksamheter och ekonomi flyttas över till det nya Arkivförbundet. Medlemmarna i de gamla föreningarna kommer då också att föras över i det nya Arkivförbundet. FA och NAF kommer att meddela varje medlem under vilken medlemskategori i den nya föreningen medlemmen hamnar.


Höstkonferens i Växjö
FA:s höstkonferens i Växjö 15–16 november 2017

FA:s höstkonferens hölls i Växjö den 15–16 november och den arrangerades tillsammans med Näringslivsarkivens Förening (NAF), Kronobergsarkivet och Kulturparken Småland. Programmet finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).


 

Arkivveckan i Visby
Arkivvecka och årsstämma i Visby
den 16–18 maj 2017

FA arrangerade sin årsstämma den 16 maj 2017 under Arkivveckan i Visby. Årsmöteshandlingar finns att hämta som en pdf-fil här. (nytt fönster öppnas). För Arkivveckans innehåll i övrigt hänvisas till dess webbplats www.arkivveckan.se.


 

Torgny Larsson invigningstalar i Arboga
Ordförande Torgny Larssons tal vid invigningen av Arkivcentrum Arboga den 29 september 2016

Vid invigningen av Arkivcentrum Arboga höll FA:s ordförande Torgny Larsson ett tal som nu kan ses på YouTube (nytt fönster öppnas).


Munktellmuseet

Höstkonferens i Eskilstuna den 20–21 oktober 2016
FA arrangerade den 20–21 oktober en höstkonferens i Eskilstuna. Konferensen arrangerades tillsammans med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Värd var Arkiv Sörmland som firade att Föreningsarkivet i Sörmland bildades för 50 år sedan och Företagens arkiv i Sörmland för 20 år sedan. Sedan 2013 är de tillsammans Arkiv Sörmland. Platsen för konferensen var Munktellmuseet i Eskilstuna. Ett utförligt program att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).


Årsstämma på Långholmen
Årsstämma i Stockholm den 16–17 maj 2016

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 16–17 maj 2016 på Långholmen i Stockholm. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Programmet finns att hämta som en pdf-fil här.


Höstkonferens i Kalmar 18-19 november 2015
Höstkonferens i Kalmar den 18–19 november 2015

FA arrangerade den 18–19 november en höstkonferens i Kalmar. Denna gång var det Folkrörelsearkivet i Kalmar och Kalmar läns Arkivförbund som stod för värdskapet. Platsen för konferensen var Länsmuseet i Kalmar. Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från konferensen finns att hämta som en pdf-fil här.


Årsstämman 2015
Årsstämma i Umeå den 20–21 maj 2015

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 20–21 maj 2014 på kulturhuset Väven i Umeå. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från stämman finns att hämta som en pdf-fil här.


Höstkonferens i Uppsala
Höstkonferens i Uppsala den 11–12 november 2014

FA arrangerade den 11–12 november 2014 en höstkonferens i Uppsala. Bland annat föreläste journalisten Ulrika Knutsson under rubriken »Kulturarvet – tillväxtfaktor eller black om foten«. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.


Jubileumsboken
FA:s jubileumsbok
Köp FA:s jubileumsbok »Titta vad vi har!« för endast 60 kr! Läs mer >


Folk i rörelse
Webbplatsen »Folk i rörelse«
Besök vår webbplats om folkrörelser och demokrati »Folk i rörelse«. Webbplatsen är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige.
Gå till webbplatsen>