FA-loggan  
bildad 1968
 
  
 
 
 
 

 
 

FA:s årsstämma i Stockholm den 13 maj 2019
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) kallar den 13 maj kl 17:30 till årsstämma på Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm. Stämman hålls i samband med Svenska Arkivförbundets stämma.
Följande årsmöteshandlingar finns att hämta som pdf-filer (övriga handlingar kommer att finnas vid årsstämman):
Dagordning (nytt fönster öppnas)
Verksamhetsberättelse för år 2018 (nytt fönster öppnas)
Förslag till nya stadgar (nytt fönster öppnas)


FA:s höstkonferens i Gävle 28–29 november 2018
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens
Förening (NAF) arrangerade en historisk konferens i Gävle den 28–29 november 2018 då en styrelse valdes till den nya organisationen Svenska Arkivförbundet.

Både FA och NAF kommer att finnas kvar, men som mer eller mindre vilande organisationer, därför
kommer det även att vara extra stämmor dag 2 i programmet. Som tidigare meddelata så kommer
alla medlemmar i respektive organisation att erbjudas medlemskap i Svenska Arkivförbundet.

Konferensen hölls på Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).


Enskilda arkiv

Årsstämma i Stockholm den 23–24 maj 2018
FA:s årsstämma och en med NAF gemensam konferens hölls på Riksarkivet i Stockholm den 23–24 maj 2018. Samtidigt firades FA:s 50-årsjubileum. Programmet finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).

Under konferensen presenterades FA:s efterlängtade nya handbok »Enskilda arkiv«. Boken ges ut tillsammans med Studentlitteratur och beräknas komma från tryckeriet i vecka 25. Det går dock att förhandsbeställa boken på Studentlitteraturs webbplats redan nu, och då även till ett rabatterat pris.
Adressen är: https://www.studentlitteratur.se/kampanj/arkiv

50-årsfest

Magic II

På kvällen firades FA:s 50-årsjubileum med en middag på Långholmen där bandet Magic II (där FA:s styrelsemedlem Maths Isacson spelar bas!) avslutade med att spela välkända låtar från 1960-talet.

SAF bildas

Både FA och NAF beslutade på sina årsstämmor att man skulle bilda den nya föreningen Svenska Arkivförbundet och så skedde också klockan 17:00 den 23 maj 2018. Syftet med den nya föreningen är att den ska fungera som en stark gemensam intresseorganisation för den samlade enskilda sektorns arkiv. Både FA och NAF kvarstår i sin tidigare form och med sedvanlig verksamhet året ut.

En interimsstyrelse för det nya Arkivförbundet valdes och som består av styrelsemedlemmar i FA och NAF: Yvonne Bergman (sammankallande), Petter Falk, Anna Ketola, Torgny Larsson och Christina Sirtoft Breitholtz. Vid årsskiftet 2018/19 är det tänkt att FA:s och NAF:s verksamheter och ekonomi flyttas över till det nya Arkivförbundet. Medlemmarna i de gamla föreningarna kommer då också att föras över i det nya Arkivförbundet. FA och NAF kommer att meddela varje medlem under vilken medlemskategori i den nya föreningen medlemmen hamnar.


Höstkonferens i Växjö
FA:s höstkonferens i Växjö 15–16 november 2017

FA:s höstkonferens hölls i Växjö den 15–16 november och den arrangerades tillsammans med Näringslivsarkivens Förening (NAF), Kronobergsarkivet och Kulturparken Småland. Programmet finns att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).


 

Arkivveckan i Visby
Arkivvecka och årsstämma i Visby
den 16–18 maj 2017

FA arrangerade sin årsstämma den 16 maj 2017 under Arkivveckan i Visby. Årsmöteshandlingar finns att hämta som en pdf-fil här. (nytt fönster öppnas). För Arkivveckans innehåll i övrigt hänvisas till dess webbplats www.arkivveckan.se.


 

Torgny Larsson invigningstalar i Arboga
Ordförande Torgny Larssons tal vid invigningen av Arkivcentrum Arboga den 29 september 2016

Vid invigningen av Arkivcentrum Arboga höll FA:s ordförande Torgny Larsson ett tal som nu kan ses på YouTube (nytt fönster öppnas).


Munktellmuseet

Höstkonferens i Eskilstuna den 20–21 oktober 2016
FA arrangerade den 20–21 oktober en höstkonferens i Eskilstuna. Konferensen arrangerades tillsammans med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Värd var Arkiv Sörmland som firade att Föreningsarkivet i Sörmland bildades för 50 år sedan och Företagens arkiv i Sörmland för 20 år sedan. Sedan 2013 är de tillsammans Arkiv Sörmland. Platsen för konferensen var Munktellmuseet i Eskilstuna. Ett utförligt program att hämta som en pdf-fil här (nytt fönster öppnas).


Årsstämma på Långholmen
Årsstämma i Stockholm den 16–17 maj 2016

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 16–17 maj 2016 på Långholmen i Stockholm. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Programmet finns att hämta som en pdf-fil här.


Höstkonferens i Kalmar 18-19 november 2015
Höstkonferens i Kalmar den 18–19 november 2015

FA arrangerade den 18–19 november en höstkonferens i Kalmar. Denna gång var det Folkrörelsearkivet i Kalmar och Kalmar läns Arkivförbund som stod för värdskapet. Platsen för konferensen var Länsmuseet i Kalmar. Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från konferensen finns att hämta som en pdf-fil här.


Årsstämman 2015
Årsstämma i Umeå den 20–21 maj 2015

FA arrangerade sin årsstämma och konferens den 20–21 maj 2014 på kulturhuset Väven i Umeå. Konferensen arrangerades gemensamt med Näringslivsarkivens Förening (NAF). Ett utförligt program finns att hämta som en pdf-fil här. Ett referat från stämman finns att hämta som en pdf-fil här.


Höstkonferens i Uppsala
Höstkonferens i Uppsala den 11–12 november 2014

FA arrangerade den 11–12 november 2014 en höstkonferens i Uppsala. Bland annat föreläste journalisten Ulrika Knutsson under rubriken »Kulturarvet – tillväxtfaktor eller black om foten«. Ett detaljerat program finns att hämta som en pdf-fil här.


Jubileumsboken
FA:s jubileumsbok
Köp FA:s jubileumsbok »Titta vad vi har!« för endast 60 kr! Läs mer >


Folk i rörelse
Webbplatsen »Folk i rörelse«
Besök vår webbplats om folkrörelser och demokrati »Folk i rörelse«. Webbplatsen är ett digitalt läromedel som lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige.
Gå till webbplatsen>